Dzierżawa

Dzierżawa jest to czasowe korzystanie z cudzej własności. Dzierżawcą nazywa się osobę, której rzecz się oddaje do użytkowania. Dzierżawiący to osoba, która oddaje w używanie rzecz. Nie musi ona być wcale właścicielem rzeczy , którą oddaje w dzierżawę. Może to być użytkownik wieczysty danej rzeczy bądź posiadacz samoistny...

Read more