Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy

Nieruchomości obciążone są podatkami. Może być to podatek od nieruchomości, podatek rolny czy też podatek leśny , zależy to od rodzaju nieruchomości. Podatnikami tych nieruchomości są przede wszystkim ich właściciele bądź samoistni posiadacze jak również użytkownicy wieczyści Dzierżawca nieruchomości razem z osobą...

Read more