Zasiedzenie

Zasiedzenie to jeden ze sposobów  zdobycia nieruchomości.

Nabyć własność w taki sposób możemy na skutek upływu czasu. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jak już wspomniałam, ważny jest upływ czasu. Innym elementem, który ma znaczenie jest dobra, bądź zła wiara. Mianowicie, posiadacz nieruchomości, nie będący jej właścicielem, zdobywa prawa do własności, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako samoistny posiadacz. Jeżeli posiadacz był w złej wierze, to prawa do nieruchomości nabywa dopiero po trzydziestu latach. Dobra wiara polega na usprawiedliwionym przekonaniu posiadacza, że przysługuje mu prawo własności.  Dobra wiara jest wtedy, kiedy korzystamy z danej nieruchomości nie wiedząc, że nie jesteśmy jej właścicielami bo np. z nieruchomości korzystał nasz ojciec i to jego uważaliśmy za właściciela .Później okazuje się, że nasz ojciec nie była właścicielem tej nieruchomości i naprawić to możemy poprzez zasiedzenie. Przy ocenie dobrej wiary udecyduje chwila objęcia nieruchomości w posiadanie. Zasiedzenia nie przerywa śmierć. Jeśli nasi rodzice korzystali z nieruchomości jak właściciele to ich okres posiadania wlicza się do naszego zasiedzenia. Zła wiara występuje w przypadku kiedy posiadacz samoistny nabył posiadanie nieruchomości na podstawie umowy, mającej na celu przeniesienie własności, nie zawartej u notariusza, ponieważ zdawał on sobie sprawę , że nie nabywa prawa własności. Kolejnym warunkiem niezbędnym do zdobycia prawa własności jest fakt posiadania danej nieruchomości w sposób samoistny. Według prawa posiadacz samoistny to osoba postępująca z rzeczą jak właściciel czyli płaci podatek od nieruchomości , inne opłaty związane z zamieszkiwaniem nieruchomości, jest zameldowany i zamieszkuje w niej. Aby doszło do nabycia praw do nieruchomości, posiadanie samoistne musi trwać dwadzieścia lat albo i dużej( w przypadku złej wiary) i mieć charakter ciągły. Zasiedzieć można każdą nieruchomość, zarówno rolną jak i budynkowa. Warto wiedzieć , że zasiedzeniu podlega cała nieruchomość lokalowa, nie można np. zasiedzieć jednego pokoju z kilku pokoi wchodzących w skład mieszkania. Jeżeli posiadacz spełni wszystkie warunki potrzebne do zasiedzenie, powinien zażądać potwierdzenia zdobycia własności w drodze orzeczenia sądowego. Orzeczenie jest dowodem nabycia własności nieruchomości i stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej.


Tagi: , , ,

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *