Co znajdzie się w umowie przedwstępnej?

Za zakup nieruchomości od dewelopera można płacić „na raz” albo można, jeśli tak przewiduje umowa kredytowa, dzielić zakup na pewne etapy. W tym drugim przypadku będziemy zobowiązani do podpisania pewnego dokumentu. Będzie to umowa przedwstępna, która zasadniczo ma regulować zasady opłacania kolejnych transz za daną...

Read more