Nieruchomości lokalowe

Rozróżniamy trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe i lokalowe. Te trzy elementy nieruchomości spotykamy często w naszym życiu. Nieruchomość lokalowa to nieruchomość, która została  wyodrębniona z nieruchomości macierzystej a więc gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu....

Read more