Nowy czy doświadczony deweloper?

Choć rynek nieruchomości nie jest dziś szczególnie stabilny, deweloperzy rozpoczynają wiele nowych inwestycji. Nie wszystkie z nich są prowadzone przez doświadczonych deweloperów, bo na rynku pojawiły się także nowe firmy i my, jako klienci, stajemy przed kolejnym dylematem- wybrać mieszkanie od doświadczonego dewelopera czy...

Read more

Sprawdzanie wypłacalności dewelopera

Sytuacja na rynku nieruchomości jest dość niestabilna. Niewiele lepiej jest na rynku materiałów budowlanych, a przez to deweloperzy nieraz wpadają w pułapkę, bo kończą się im pieniądze na budowę nieruchomości. Finansują ją więc z pieniędzy przeznaczonych na kolejną inwestycję i tak dalej, i tak dalej. Dopóki nie kupujemy...

Read more

Jak wybiera się dewelopera?

Ostatnie 5 lat dyskusji nad rynkiem nieruchomości sprowadza się do trzech niekoniecznie prawdziwych stwierdzeń: „kryzys”, „deweloperzy to zło”, „i tak nie dostaniesz kredytu”. A jednak branża budowlana po lekkiej zapaści staje mocno na nogach i deweloperzy nie narzekają na brak zainteresowania nowymi inwestycjami. Jak...

Read more

Rok zmian

Polski Związek Firm Deweloperskich to największa w Polsce organizacja zrzeszająca deweloperów działających na krajowym rynku. Dzięki temu zrzeszeniu więcej spokoju mają kupujący, którzy łatwiej znajdą uczciwego dewelopera. Pomagać ma w tym stworzony właśnie przez PZFD „kodeks dobrych praktyk”, będący spisem zasad, jakie mają...

Read more

Wykształcony pośrednik i zarządca

Od kilku lat można wyraźnie zaobserwować boom na studia związane z pośrednictwem obrotu i zarządzaniem nieruchomościami. Tego typu kierunki, głównie na studiach podyplomowych, ale nie tylko, oferuje wiele uczelni państwowych i prywatnych. Po co je otwierać? Przede wszystkim popyt na te studia wzrasta wraz z rozwojem rynku...

Read more