Kontrowersje wokół ogrodzeń

Ogrodzone osiedla deweloperskie wrastają w przestrzeń miejską całej Polski. Jest to precedens na skalę europejską, podobnie jak ilość ekranów akustycznych przy drogach. Nigdzie indziej nie uzasadnia się tak absurdalnego pomysłu w tak groteskowy sposób. Przeciwnicy ogrodzeń podnoszą słuszny skądinąd argument, że im więcej...

Read more