Samodzielna sprzedaż mieszkania

Od lat, wiele miejsca poświęca się dylematowi sprzedawcy mieszkania. Można je sprzedawać bezpośrednio, albo za pośrednictwem wyspecjalizowanych agentów nieruchomości czy biur obrotu nieruchomościami. Znamienne jest to, że każde z tych dwóch rozwiązań ma tyle samo wad, ile zalet. Oczywiście głównym rozpatrywanym czynnikiem...

Read more

Wynajem nieruchomości

Ze względu na cenę nieruchomości, bardzo często słyszy się o dylemacie, zwłaszcza ludzi młodych, którzy muszą rozstrzygnąć czy chcą zaciągnąć kredyt na kilkadziesiąt lat, czy wynająć mieszkanie. Ostatecznie wynajem jest droższy, ale nie stanowi tak dużego obciążenia, ponieważ nie wiąże się z jednorazowym zobowiązaniem na tak...

Read more

Duże miasto niewiele tańsze

Wielu z nas żyje w słusznym skądinąd przeświadczeniu, że mieszkania czy domy w mieście są znacznie droższe niż te w mniej zaludnionych okolicach. Stwierdzenie to znajduje odbicie w analizach cen nieruchomości z ostatnich lat, jednak czy naprawdę można powiedzieć, że ceny w sposób znaczący się różnią? Przede wszystkim weźmy pod...

Read more

Internetowe biuro nieruchomości

Wiele firm z różnych gałęzi gospodarki już dawno wyprowadziło się w przestrzeń wirtualną w całości albo przynajmniej w części. Teraz to samo robią biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Ponieważ dostępność darmowych portali ogłoszeniowych niewątpliwie zabrała im wielu klientów, teraz biura nieruchomości zamierzają o nich...

Read more

Nieruchomości dla firm

W popularnych opracowaniach dotyczących nieruchomości, lokalom użytkowym poświęca się stosunkowo niewiele czasu, wychodząc z założenia, że po pierwsze, mniej jest osób zainteresowanych, a po drugie, że nieruchomości tego typu można wybierać posługując się kryteriami przyjętymi dla nieruchomości mieszkalnych. Oczywiście, pewne...

Read more