Nieruchomości dla firm

W popularnych opracowaniach dotyczących nieruchomości, lokalom użytkowym poświęca się stosunkowo niewiele czasu, wychodząc z założenia, że po pierwsze, mniej jest osób zainteresowanych, a po drugie, że nieruchomości tego typu można wybierać posługując się kryteriami przyjętymi dla nieruchomości mieszkalnych. Oczywiście, pewne...

Read more