Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy

Nieruchomości obciążone są podatkami. Może być to podatek od nieruchomości, podatek rolny czy też podatek leśny , zależy to od rodzaju nieruchomości. Podatnikami tych nieruchomości są przede wszystkim ich właściciele bądź samoistni posiadacze jak również użytkownicy wieczyści Dzierżawca nieruchomości razem z osobą...

Read more

Dzierżawa

Dzierżawa jest to czasowe korzystanie z cudzej własności. Dzierżawcą nazywa się osobę, której rzecz się oddaje do użytkowania. Dzierżawiący to osoba, która oddaje w używanie rzecz. Nie musi ona być wcale właścicielem rzeczy , którą oddaje w dzierżawę. Może to być użytkownik wieczysty danej rzeczy bądź posiadacz samoistny...

Read more