Programy dotacji od deweloperów

Ostatnie kilka lat było dla deweloperów naprawdę bardzo ciężkie. Teraz próbują oni odrobić straty, ale nadwyżka podaży nad popytem jest znaczna i tylko niektóre inwestycje sprzedają się dobrze. Życia deweloperom nie ułatwiają tez banki. Teoretycznie obniżki stóp procentowych powinny skłonić je do rozluźnienia polityki...

Read more