Samodzielna sprzedaż mieszkania

Od lat, wiele miejsca poświęca się dylematowi sprzedawcy mieszkania. Można je sprzedawać bezpośrednio, albo za pośrednictwem wyspecjalizowanych agentów nieruchomości czy biur obrotu nieruchomościami. Znamienne jest to, że każde z tych dwóch rozwiązań ma tyle samo wad, ile zalet. Oczywiście głównym rozpatrywanym czynnikiem...

Read more