Jak analizować umowę?

Nasze prawo do informacji obejmuje także przegląd i analizę zapisów umowy, jaką ma nam do zaproponowania deweloper. Niektóre firmy jednak starają się za wszelką cenę ukrywać wzory umowy. Obowiązkiem dewelopera jest wydanie każdemu zainteresowanemu wzoru umowy, nie ma żadnej możliwości ominięcia tego obowiązku, a jeśli...

Read more