Służebność

Instytucja służebności kiedyś kojarzona głownie z gospodarka wiejską, dziś zyskuje na popularności również w warunkach miejskich. Służebność powoduje zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości kosztem drugiej lub nadaje określonej osobie uprzywilejowanie w korzystaniu z  danej nieruchomości. Jest to ograniczone prawo rzeczowe ograniczające nieruchomość, mającej na celu zwiększeniu użyteczności  innej nieruchomości. Ograniczone prawa rzeczowe zapewniają uprawnionemu określony zakres uprawnień względem rzeczy. Służebności są w niektórych przypadkach koniecznością. Często zdarza się , że skorzystanie z nieruchomości sąsiada jest koniecznością. Można wyróżnić służebności osobiste, gruntowe. Służebność osobista to obciążenie  na danej nieruchomości prawem na rzecz innej osoby fizycznej, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista powstaje poprzez umowę między właścicielem nieruchomości a osobą fizyczną. Służebność osobista nie jest możliwa w przypadku ustanowienia na rzecz osoby prawnej. Celem służebności osobistej jest zaspokojenie osobistych potrzeb osoby uprawnionej. W odróżnieniu od służebności gruntowej służebność osobista jest prawem terminowym i wygasa najpóźniej wraz ze śmiercią uprawnionego. Istnieje wyjątek w przypadku służebności mieszkania, jeżeli strony , które ustanowiły to prawo, umówią się , że w przypadku śmierci uprawnionego służebność mieszkania będzie przysługiwać małżonkowi, jego dzieciom i rodzicom.  Służebność osobista nie może być nabyta poprzez zasiedzenie. Charakterystyczne dla służebności osobistej jest to, że zakazuje przenoszenia uprawnień na osoby trzecie do ich wykonywania. Jeżeli chodzi o służebność gruntową, to ma ona na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Służebności gruntowe możemy podzielić na czynne i bierne. Do służebności czynnych możemy zaliczyć drogi służebne, służebność czerpania wody itp. Służebności bierne to np. zakaz wznoszenia budynku na oznaczonej działce. Charakteryzuje je to , że ograniczają posiadacza nieruchomości w wykonywaniu uprawnień, które wynikają z treści prawa własności. Ten rodzaj służebności istnieje przede wszystkim w stosunkach sąsiedzkich. Służebności gruntowe wygasają z przyczyn typowych dla praw rzeczowych ograniczonych czyli zrzeczenia, konfuzji, egzekucji sprzedaży nieruchomości służebnej, niewykonania czy zniesienia.


Tagi: , ,

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *