Rok zmian

Polski Związek Firm Deweloperskich to największa w Polsce organizacja zrzeszająca deweloperów działających na krajowym rynku. Dzięki temu zrzeszeniu więcej spokoju mają kupujący, którzy łatwiej znajdą uczciwego dewelopera. Pomagać ma w tym stworzony właśnie przez PZFD „kodeks dobrych praktyk”, będący spisem zasad, jakie mają przyświecać uczciwym deweloperom w każdej dziedzinie ich działalności.
Na 2012 rok PZFD zapowiedział zmiany. Warto o nich mówić, bo dotyczą one nie tylko deweloperów, ale wpływają także na to, co będzie działo się na rynku nieruchomości. Choć mieszkań w Polsce jest wciąż zbyt mało, rynek jest pełen bardzo różnorodnych ofert. W dużej mierze udało się to osiągnąć właśnie dzięki wspomnianemu wyżej „kodeksowi dobrych praktyk”, a teraz PZFD zamierza iść o krok dalej. O ile podejmowane do tej pory działania miały zapewnić przejrzystość głównie na linii deweloper-klient, teraz do rozmów mają się szerzej włączać także przedstawiciele sektora bankowego. PZFD zamierza także zacieśnić współprace z organami władzy centralnej i samorządowej. Do tej pory związek występował głównie w roli doradczej i lobbował na rzecz rozwoju deweloperów przy większych procesach legislacyjnych. Projekt przyjęty na bieżący rok ma uczynić z PZFD poważnego partnera dla wszystkich stron biorących udział w transakcjach na szeroko rozumianym rynku nieruchomości.
Oczywiście głównym celem Polskiego Związku Firm Deweloperskich nadal pozostaje ujednolicanie struktury kontaktów między deweloperem i kupującym, ale obecnie realizowany plan ma być dowodem dojrzałości polskich deweloperów, jak również próbą odczarowania wizerunku dewelopera, którego wciąż wielu z nas postrzega w kategoriach zatwardziałego kapitalisty. Oczywiście na rynku nieruchomości zawsze w grę będą wchodziły spore pieniądze, jednak działania podejmowane przez PZFD mają na celu zwiększenie przejrzystości zawieranych umów i warunków, w jakich działa polski rynek nieruchomości.
Jeśli przedstawiony plan zostanie choćby w części zrealizowany, może to oznaczać, że pod koniec roku firmy deweloperskie w Polsce zajmą nieco inna pozycję i przestaną, przynajmniej częściowo, być postrzegane bardzo jednoznacznie negatywnie, a to na pewno wpłynie na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości poprzez budowę wzajemnego zaufania wszystkich zainteresowanych stron transakcji na rynku mieszkań.


Tagi: , ,

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *