Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy

Nieruchomości obciążone są podatkami. Może być to podatek od nieruchomości, podatek rolny czy też podatek leśny , zależy to od rodzaju nieruchomości. Podatnikami tych nieruchomości są przede wszystkim ich właściciele bądź samoistni posiadacze jak również użytkownicy wieczyści

Dzierżawca nieruchomości razem z osobą wydzierżawiająca są wspólnie odpowiedzialni za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych, wynikających z opodatkowania nieruchomości, jeśli powstały one w trakcie trwania dzierżawy. Jeśli właściciel nieruchomości nie płacił podatków od nieruchomości to odpowiedzialność za ich uregulowanie obejmuje także dzierżawcę. Odpowiedzialność ta jednak jest ograniczona. Według prawa dzierżawca jest odpowiedzialny tylko za te zobowiązania podatkowe, które powstały w trakcie dzierżawienia danej nieruchomości. Czyli dzierżawcy nie obejmuje okres powstałych zaległości sprzed zawarcia umowy dzierżawy ani tez okres po jej zakończeniu. Jeżeli podatek jest płacony w ratach to dzierżawcę dotyczą tylko te raty , które była płacone w trakcie trwania umowy. Takiej odpowiedzialności z niezapłacone podatki nie dotyczą osób, które zawarły umowę najmu. Dlatego tez trzeba się dobrze zastanowić jeśli decydujemy się na umowę dzierżawy. Jeśli już umowa dzierżawy została podpisana, to osoba dzierżawiąca powinna wiedzieć, że zakres jego odpowiedzialności ograniczony został do należności głównej zobowiązania  podatkowego. Nie odpowiada więc za odsetki za zwłokę od tych należności, koszty postepowania egzekucyjnego itp. Przedawnienie tego typu zobowiązania następuje po upływie trzech lat, od końca roku kalendarzowego, w którym doręczono decyzję o odpowiedzialności osób trzecich. Organ podatkowy może też takie zobowiązanie zabezpieczyć tzw. hipoteka przymusową na nieruchomość dzierżawcy. Pomimo zabezpieczenia nieruchomości dzierżawionej hipoteką przymusowa okres przedawnienia nie ulega jednak zmianie. Dzierżawca nie ma możliwości uniknąć tego typu odpowiedzialności, nawet jeśli by w umowie był wykluczony z takiej odpowiedzialności to trzeba jednak pamiętać , że postanowienie  umowy sprzeczne z ustawą jest nieważne.


Tagi: , , ,

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *