Dzierżawa

Dzierżawa jest to czasowe korzystanie z cudzej własności. Dzierżawcą nazywa się osobę, której rzecz się oddaje do użytkowania. Dzierżawiący to osoba, która oddaje w używanie rzecz. Nie musi ona być wcale właścicielem rzeczy , którą oddaje w dzierżawę. Może to być użytkownik wieczysty danej rzeczy bądź posiadacz samoistny nieruchomości. Umowa dzierżawy przypomina umowę najmu, z ta jednak różnicą, że dzierżawa pozwala zarówno używać cudzą rzecz jak również czerpać z niej korzyści. Przedmiotem dzierżawy mogą być wszystkie rzeczy i prawa przynoszące wymierne korzyści. Umowa dzierżawy może być zawarta w dowolnej formie na czas określony jak również nieokreślony, może być nawet w formie ustnej. Dzierżawcy nieruchomości rolnej przysługuje prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości, pod warunkiem jednak, że umowa zawarta została w formie pisemnej i ma datę pewną , oraz była wykonywana co najmniej trzy lata poczynając właśnie od tej daty. Jeśli spełnione są te warunki wydzierżawiający jeśli chce sprzedać nieruchomość ma obowiązek powiadomienia o tym dzierżawcę i dopiero jeśli dzierżawca nie skorzysta z prawa pierwokupu może dopiero sprzedać nieruchomość. Należy wiedzieć, że jeżeli wydzierżawiający nie poinformował dzierżawcy o sprzedaży to dokonana umowa sprzedaży nie jest ważna. Umowa dzierżawy jest odpłatna czyli dzierżawca jest zobowiązany płacić wydzierżawiającemu  czynsz. W przeciwnym wypadku jeśli umowa jest nieodpłatna nie jest umową dzierżawy, może być użyczeniem. Na dzierżawcy ciążą obowiązki. Mianowicie jest zobowiązany do terminowego płacenia czynszu, bez zgody wydzierżawiającego nie ma prawa oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego użytku ani tez nie może nikomu poddzierżawiać. Jeśli zaistnieje tego typu sytuacja wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawcy umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, może ona zostać wypowiedziana również wtedy jeśli dzierżawca zalega z płatnościami, wydzierżawiający powinien jednak uprzedzić o tym dzierżawcę i udzielić mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty .Po zakończeniu umowy dzierżawca jest zobowiązany oddać przedmiot dzierżawy w odpowiednim stanie. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy dzierżawionej, jeśli jest następstwem prawidłowego jej używania.


Tagi: , , , ,

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *