Co znajdzie się w umowie przedwstępnej?

budowaZa zakup nieruchomości od dewelopera można płacić „na raz” albo można, jeśli tak przewiduje umowa kredytowa, dzielić zakup na pewne etapy. W tym drugim przypadku będziemy zobowiązani do podpisania pewnego dokumentu. Będzie to umowa przedwstępna, która zasadniczo ma regulować zasady opłacania kolejnych transz za daną nieruchomość.

Podstawowym zapisem umowy przedwstępnej jest oczywiście zobowiązanie obu stron do sfinalizowania transakcji umową ostateczną i przekazania własności nieruchomości, przy czym oczywiście moment, w którym ma to nastąpić, zależny między innymi od terminu ukończenia inwestycji, musi być w umowie podany.

Poza tym umowa przedwstępna powinna zawierać jeszcze bardzo wiele innych ważnych informacji. Po pierwsze, powinna precyzować, o jaką nieruchomość chodzi, gdzie jest ona zlokalizowana i jaki będzie koszt całkowity transakcji. Po drugie, w umowie przedwstępnej musi być zawarty terminarz spłaty należności, a więc wysokość i termin wpłaty zadatku i analogiczne dane w przypadku pozostałych transz całej kwoty. Umowa musi precyzować, kiedy nastąpi przekazanie lokalu, a także to, jakie konsekwencje będą wiązały się ze zmianą terminu ukończenia inwestycji. Umowa przedwstępna powinna także zawierać informację na temat sposobu rozliczenia w przypadku niezgodności z planem, na przykład różnic w powierzchni mieszkania. Tutaj mała uwaga. W tym punkcie warto umieścić zapis odnośnie do normy, zgodnie z którą będzie prowadzony obmiar.

Oczywiście nie może obejść się bez zapisów, które opisują konsekwencje jednostronnego zerwania umowy. Ponieważ umowa taka jest podpisywana w formie aktu notarialnego, jeśli umowę zerwie deweloper, ma obowiązek wypłacenia niedoszłemu nabywcy dwukrotności wysokości przekazanego zadatku, natomiast jeśli umowa zostanie zerwana przez nabywcę, wówczas zadatek nie jest zwracany.

Na koniec jeszcze uwaga ogólna. Zwykle umowę przedwstępną podpisuje się przed rozpoczęciem negocjacji z bankiem. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę na zapisy, które mówią o tym, co ma się stać, jeśli żaden bank nie udzieli nam kredytu, a także, w jaki sposób będą wyglądały formalności między nabywcą a deweloperem w przypadku, kiedy kredyt ma pokryć 100% wartości nieruchomości (a więc trzeba ze wpłatą zadatku czekać na udzielenie kredytu).


Tagi: , , ,

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *