Czy warto kupić dziurę w ziemi?

Jakże uroczym określeniem „dziura w ziemi” określa się te inwestycje deweloperskie, które na etapie wylewania fundamentów są już w sprzedaży. Dla dewelopera to dobry układ, bo otrzymuje środki na dalsze prowadzenie inwestycji, ale czy równie zadowoleni mogą być nabywcy? Przyjrzyjmy się temu. Na pewno kupując lokal, który...

Read more

Jak wybiera się dewelopera?

Ostatnie 5 lat dyskusji nad rynkiem nieruchomości sprowadza się do trzech niekoniecznie prawdziwych stwierdzeń: „kryzys”, „deweloperzy to zło”, „i tak nie dostaniesz kredytu”. A jednak branża budowlana po lekkiej zapaści staje mocno na nogach i deweloperzy nie narzekają na brak zainteresowania nowymi inwestycjami. Jak...

Read more

Kontrowersje wokół ogrodzeń

Ogrodzone osiedla deweloperskie wrastają w przestrzeń miejską całej Polski. Jest to precedens na skalę europejską, podobnie jak ilość ekranów akustycznych przy drogach. Nigdzie indziej nie uzasadnia się tak absurdalnego pomysłu w tak groteskowy sposób. Przeciwnicy ogrodzeń podnoszą słuszny skądinąd argument, że im więcej...

Read more

Programy dotacji od deweloperów

Ostatnie kilka lat było dla deweloperów naprawdę bardzo ciężkie. Teraz próbują oni odrobić straty, ale nadwyżka podaży nad popytem jest znaczna i tylko niektóre inwestycje sprzedają się dobrze. Życia deweloperom nie ułatwiają tez banki. Teoretycznie obniżki stóp procentowych powinny skłonić je do rozluźnienia polityki...

Read more