Służebność

Instytucja służebności kiedyś kojarzona głownie z gospodarka wiejską, dziś zyskuje na popularności również w warunkach miejskich. Służebność powoduje zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości kosztem drugiej lub nadaje określonej osobie uprzywilejowanie w korzystaniu z  danej nieruchomości. Jest to ograniczone prawo...

Read more