Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy

Nieruchomości obciążone są podatkami. Może być to podatek od nieruchomości, podatek rolny czy też podatek leśny , zależy to od rodzaju nieruchomości. Podatnikami tych nieruchomości są przede wszystkim ich właściciele bądź samoistni posiadacze jak również użytkownicy wieczyści Dzierżawca nieruchomości razem z osobą...

Read more

Dzierżawa

Dzierżawa jest to czasowe korzystanie z cudzej własności. Dzierżawcą nazywa się osobę, której rzecz się oddaje do użytkowania. Dzierżawiący to osoba, która oddaje w używanie rzecz. Nie musi ona być wcale właścicielem rzeczy , którą oddaje w dzierżawę. Może to być użytkownik wieczysty danej rzeczy bądź posiadacz samoistny...

Read more

Zasiedzenie

Zasiedzenie to jeden ze sposobów  zdobycia nieruchomości. Nabyć własność w taki sposób możemy na skutek upływu czasu. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jak już wspomniałam, ważny jest upływ czasu. Innym elementem, który ma znaczenie jest dobra, bądź zła wiara. Mianowicie, posiadacz nieruchomości, nie będący...

Read more