Nieruchomości lokalowe

Rozróżniamy trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe i lokalowe. Te trzy elementy nieruchomości spotykamy często w naszym życiu. Nieruchomość lokalowa to nieruchomość, która została  wyodrębniona z nieruchomości macierzystej a więc gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu....

Read more

Nieruchomości gruntowe

Nieruchomości to temat dosyć szeroki . Dla ludzi nie związanych z tą branżą jest dosyć niezrozumiały. Laikom nieruchomość kojarzy się raczej z budynkiem czy mieszkaniem. Istnieje kilka rodzajów nieruchomości, jednym z nich są nieruchomości gruntowe. A nieruchomości  gruntowe dzielimy na leśne oraz rolne. Te dwa rodzaje...

Read more

Samodzielna sprzedaż mieszkania

Od lat, wiele miejsca poświęca się dylematowi sprzedawcy mieszkania. Można je sprzedawać bezpośrednio, albo za pośrednictwem wyspecjalizowanych agentów nieruchomości czy biur obrotu nieruchomościami. Znamienne jest to, że każde z tych dwóch rozwiązań ma tyle samo wad, ile zalet. Oczywiście głównym rozpatrywanym czynnikiem...

Read more

Słowo o cenie nieruchomości

Ostatnie kilka lat to okres spekulacji i prób przewidzenia, jak zachowają się ceny nieruchomości. Trzeba przyznać, że w okresie dekoniunktury wydanie jakiejkolwiek sensownej opinii w tej sprawie (niezależnie od tego, czy się ona później sprawdzi) wymaga sporej wiedzy. Ostatecznie jednak i tak często mamy do czynienia z...

Read more