Wykształcony pośrednik i zarządca

Od kilku lat można wyraźnie zaobserwować boom na studia związane z pośrednictwem obrotu i zarządzaniem nieruchomościami. Tego typu kierunki, głównie na studiach podyplomowych, ale nie tylko, oferuje wiele uczelni państwowych i prywatnych. Po co je otwierać? Przede wszystkim popyt na te studia wzrasta wraz z rozwojem rynku...

Read more